​Persoonlijk   Krachtig   Uitstraling

Charisma Nails

​Charisma Nails

​06-12727182

Pronk met Charisma Nails!

Salonregels


Om de behandeling voor beide partijen goed en voorspoedig te laten verlopen, vraag ik u om: • Op tijd aanwezig te zijn voor uw afspraak. Ik wil uw behandeling uiteraard graag rustig kunnen afronden en niet in tijdnood komen met een eventuele volgende afspraak;


 • Indien u uw afspraak moet afzeggen, dit liefst 24 uur vooraf te doen of, indien niet anders mogelijk, dit op de dag van de afspraak tussen 09:00 en 09:30 u. te doen;


 • Begrip te hebben dat ik mij het recht voorbehoud om u € 20,00 in rekening te brengen indien u uw afspraak niet afgezegd heeft en zonder gegronde reden niet verschijnt op de afgesproken tijd;


 • Er rekening mee te houden dat schimmelnagels door mij niet behandeld worden;


 • Te respecteren dat, wanneer ik tijdens een behandeling een indicatie van schimmel of bacteriële infectie constateer, ik de behandeling zal moeten staken en u naar uw huisarts zal moeten verwijzen;


 • Ook te respecteren dat ik u graag als nieuwe klant bij Charisma Nails verwelkom met kunstnagels aangebracht door collega nagelstylistes in budgetsalons (bijv. Zwarte Markt - Beverwijk of een Aziatische salon) maar dan wel een meerprijs van tenminste € 15,00 zal rekenen in verband met de extra tijd die benodigd zal zijn voor het verwijderen van die kunstnagels;


 • Geen kind(eren) mee te brengen naar uw afspraak. Uw behandeling neemt langere tijd in beslag en er wordt met chemische stoffen gewerkt. Indien u onverhoopt geen oppas heeft voor tijdens uw afspraak, belt u dan tijdig om een nieuwe afspraak te maken;


 • Geen hond(en) mee te nemen naar uw afspraak;


 • Uw telefoon op 'stil' te zetten voordat de behandeling begint. Wanneer u een telefoontje verwacht dat u niet kunt missen, meldt u dat dan a.u.b. vooraf en leg uw telefoon binnen handbereik. Met 'verse' nagels uw telefoon uit uw tas moeten opdiepen, kan uw nagel(s) beschadigen;


 • Begrip te hebben dat ik voor acrylnagels zetten een minimumleeftijd van 18 jaar hanteer.Op jongere leeftijd zijn de nagels nog in de groei en kunstnagels kunnen door de hormoon-huishouding loslaten;


 • Bij het maken van uw afspraak te willen aangeven indien u tussendoor wilt roken zodat hiervoor tijd ingepast kan worden;


 • Ik adviseer u na uw behandeling een nieuwe afspraak te maken zodat u er zeker van bent dat er plaats voor u is wanneer u een nabehandeling nodig heeft. Zie verder bij: "Weet u dat .....";


 • Uw behandeling contant met mij te willen afrekenen.